Bæredygtighed

Bæredygtighed Colour Carpets
Vævede tæpper med mønster

Reduceret CO2-aftryk

Hos COLOUR CARPETS har vi et særligt fokus på udviklingen af miljøvenlige løsninger i hotel- og restaurationsbranchen samt i skibsindustrien og vi gør altid vores bedste for at bidrage dertil.

Vi stræber efter at indtænke miljøet i alle produktionsprocesser, ligesom vi hele tiden arbejder på at reduceret vores CO2-aftryk ved at stile mod en tæppeproduktion der er båret af energi fra vedvarende energikilder.

Vi ønsker at bidrage til øget bæredygtighed og ressourcestyring og gør derfor altid vores yderste for at tage et skridt i den rigtige retning mod en mere bæredygtig fremtid.

Certificeret bæredygtighed

Cradle to Cradle Certified® er en af de mest anerkendte produktstandarder på området og en vision for en verden, hvor vi kan gavne vores planet uden at skære ned på forbrug og velfærd og hvor forbrug og produktion ikke kun har en positiv indflydelse på økonomien, men også for miljøet og mennesker.

I en Cradle to Cradle verden designer vi produkter og strukturer i samfundet, så alle materialer er sunde for deres omgivelser og kan indgå i en gentagen cyklus.

Det vil blandt andet sige, at affald bliver genbrugt eller bliver til en ressource til noget helt nyt i sunde biologiske og tekniske kredsløb.

At være Cradle to Cradle-certificeret TM kræver løbende forbedringer af produkter og processer og derfor er vi hele tiden forpligtet til at tage de rigtige skridt.


Cradle To Cradle Colour Carpets certificate
Bæredygtighed på tæpper med mønster

Det er en stræben mod ambitioner defineret i fem kategorier:

 • Materiel sundhed:
  Producere tæpper af materialer, der kan indgå i nye gentagne cyklusser.
 • Materiale genbrug:
  Designe tæpper lavet af komponenter, der kan genbruges, eller som kun efterlader et minimum af spild.
 • Vedvarende energi:
  Reduktion af CO2-fodaftryk og 100% forpligtelse til at bruge energi fra vedvarende energikilder.
 • Vandforvaltning:
  Udledning af vand fra produktionen, som er af drikkelig kvalitet, så de lokale vandressourcer er beskyttet.
 • Social retfærdighed:
  Sikre fair arbejdsforhold i alle led af forsyningskæden og leve op til anerkendte standarder for socialt ansvar.

LASST UNS
VERBINDEN
info@colourcarpets.dk
+45 21 24 99 11

Logo-Farbteppiche